De gemeente Etten-Leur wil aan de rand gaan uitbreiden. Meer woningen zijn nodig om te voldoen aan de groeiende vraag.

In totaal zijn er drie locaties die in aanmerking komen voor woningbouw. Het gaat om de gebieden Hoge Haansberg, de Groene Wig en het gebied ten oosten van de Lage Vaartkant tot aan het beekdal van de Brandsevaart.

Deze gebieden verschillen qua omvang. "De keuze voor een locatie staat nog niet vast. Uiteindelijk kan het ook meer dan een locatie zijn", zo meldt het gemeentebestuur.

Een extern bureau onderzoekt wat het bouwen van woningen in deze gebieden betekent en wat de gevolgen zijn voor de leefomgeving.

'Nog geen besluiten voor de locaties genomen'

De gemeente benadrukt dat voor deze locaties nog geen besluiten zijn genomen. Eerst wordt alle informatie naast elkaar gezet. Daarna neemt de raad een beslissing over welke plek of plekken definitief in aanmerking komen voor woningbouw.

Eind dit jaar ligt er waarschijnlijk een definitief voorstel. De bevolking van Etten-Leur groeit. Veel mensen uit de buurgemeenten verhuizen naar Etten-Leur.

Ook het aantal een- en tweepersoonshuishoudens neemt toe. Daarnaast neemt de vraag naar huizen toe, omdat jongeren langer alleen blijven, meer koppels uit elkaar gaan en het aantal ouderen fors toeneemt. Dit kan niet alleen worden opgevangen met het aanpassen van bestaande woningen.