De gemeente Moerdijk ziet af van het ophangen van camera's die het verkeer registreren in Zevenbergschen Hoek. Het was de bedoeling dat deze apparatuur kentekens zou gaan scannen.

Bestuurders die geen toestemming hebben om doordeweeks tussen 6.00 en 9.00 door de dorpskern te rijden, zouden zo op de bon worden geslingerd.

De camera's zouden worden geïnstalleerd bij de Driehoefijzersstraat en de Hoofdstraat. Op dit moment sturen buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA's) sluipverkeer handmatig uit Zevenbergschen Hoek.

Het detectiesysteem met camera's blijkt nog niet overal naar behoren te werken.

"De methode is helaas niet geheel waterdicht. Landelijk zijn gevallen bekend waar bezwaren op processen-verbaal als gegrond worden verklaard", legt gemeentewoordvoerster Connie Polak uit.

Gemeente denkt na over alternatieven

De gemeente heeft nagedacht over alternatieven. Daarbij is gekeken om te werken met een algehele gesloten verklaring met een ontheffing voor bewoners en belanghebbenden.

"Je zou dan één camera neer kunnen zetten die aan de noordzijde van het dorp registreert of iemand 'illegaal' het dorp uitrijdt. Het parket CVOM (Centrale Verwerking Openbaar Ministerie) vindt dit niet proportioneel. Ook de gemeente en inwoners vinden dit geen wenselijk alternatief", meldt Polak.

Nog geen concrete oplossing in zicht

Op dit moment is er nog geen concrete oplossing in zicht om het sluipverkeer definitief uit Zevenbergschen Hoek te bannen. Wel blijven BOA's geregeld handhaven om er voor te zorgen dat filemijders het dorp niet in kunnen.

Ook voert de gemeente nieuwe verkeerstellingen uit. Daarnaast wordt er overlegd met de Werkgroep Verkeer waarin inwoners en andere belanghebbenden meedenken over passende maatregelen.