Het Rucphense college wil dat winkels in de gemeente de mogelijkheid moeten krijgen om vanaf 1 juni langer open te zijn, namelijk de hele week van 8.00 tot 20.00 uur.

De burgemeester en wethouders gaan een voorstel indienen bij de gemeenteraad voor het verruimen van winkeltijden 'naar wens van de ondernemers'.

Volgens de huidige winkeltijdenwet, gerealiseerd in 2013, mochten winkels maximaal twaalf keer per jaar vrijstelling krijgen voor het verbod op het openen van de winkel op zon- of feestdagen. Het college vindt deze situatie 'achterhaald'.