Het haalbaarheidsonderzoek voor het behoud van het Gummarus kerkgebouw in Steenbergen start naar verwachting in mei.

De onderhoudskosten voor het beeldbepalende gebouw zijn te hoog geworden om op de huidige voet verder te gaan. De gemeente Steenbergen wil zich samen met de eigenaar sterk maken voor het behoud van het kerkgebouw.

Een stuur- en projectgroep met leden vanuit de Sint Annaparochie, de gemeente, het Bisdom van Breda, de Werkgroep Behoud Gummarus, de Parochie Kern Commissie, de Retail Platform Steenbergen en de gemeenschap hebben hiervoor een onderzoeksopdracht geformuleerd.

De opdracht voor het haalbaarheidsonderzoek is uitgezet bij verschillende bureaus.