Het dorpsplatform Ossendrecht heeft voor een drietal initiatieven toestemming en budget van ruim 25.000 euro gevraagd aan de gemeente Woensdrecht. Het college van burgemeester en wethouders is akkoord gegaan met het voorstel.

Het plan is om de speeltuin aan de Peeberg te verplaatsen, het laten aanleggen van kunstgras op het trapveld in de speeltuin aan de Molenstraat en het planten van magnolia's op verschillende plaatsen in Ossendrecht. Hiervoor wordt 26.034 euro uit de IDOP-gelden beschikbaar gesteld.

Twee van de initiatieven die nu ingediend zijn komen voort uit het project 'Jeugd in Beweging'. Met dit project heeft het dorpsplatform Ossendrecht zich eerder al ingezet om meer kinderen buiten in beweging te krijgen. Hierbij zijn enkele speeltuinen in de kern verplaatst en gecentraliseerd.

Naar aanleiding hiervan hebben bewoners van de wijk de Peeberg de wens uitgesproken om daar ook twee speeltuintjes te centraliseren. De kosten hiervan zijn 5.249 euro. Dat zijn enkel kosten voor de verplaatsing van de speeltoestellen. Er komen geen nieuwe speeltoestellen bij.

Door het vele gebruik van het trapveld in de speeltuin aan de Molenstraat, zijn er kuilen ontstaan en heeft gras geen tijd om te groeien. Het dorpsplatform wil hier daarom graag kunstgras leggen. De kosten hiervoor bedragen 14.785 euro.

Het derde initiatief is voortgekomen uit de thema-avond over 'bodemverbetering', waarbij Peter Blommerde een presentatie hield. Het idee is toen geopperd om van Ossendrecht een Magnoliadorp te maken. De kosten voor de magnolia's zijn 6.000 euro.

Bedrag wordt door IDOP-budget bekostigd

IDOP staat voor Integraal Dorpsontwikkelingsplan. In iedere kern van de gemeente Woensdrecht is dit uitgevoerd. In Ossendrecht zijn hieruit in het verleden diverse projecten gerealiseerd.

Het IDOP is officieel afgerond, maar er is nog geld over in Ossendrecht en het dorpsplatform kan dit de komende jaren besteden aan projecten die in lijn zijn met het oorspronkelijke IDOP en de leefbaarheidsagenda. Het uitgeven van het budget dient wel in overleg met de gemeente Woensdrecht gedaan te worden.

De 26.034 euro zal uit het resterende IDOP-budget bekostigd worden. Daar zat nog zo'n 40.000 euro in, laat wethouder Van Agtmaal weten. Het overige bedrag blijft dus beschikbaar voor initiatieven.