Het huidige cameratoezicht in het centrum van Steenbergen wordt voor een periode van twee jaar gecontinueerd tot 1 juli 2021.

Het gaat om een drietal camera's die zicht hebben op de Markt en delen van de Kaaistraat, de West- en de Oostdam, de Blauwstraat en de Grote Kerkstraat. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders besloten na een evaluatietraject met onder andere de politie en de plaatselijke horeca.

In juli 2017 besloot burgemeester Ruud van den Belt de camera's op de Markt en omgeving voor een periode van twee jaar, dus tot 1 juli 2019 te laten installeren. Ondanks het installeren van deze camera's was het aantal geweldsdelicten, vechtpartijen, ruzies en andere vormen van aantasting van de openbare orde en veiligheid wel gestegen.

Overlastincidenten en daaraan gerelateerde zaakbeschadigingen daalden in de evaluatieperiode daarentegen wel fors, bijna met de helft. Hierbij dient wel opgemerkt te worden dat het gaat om registraties die het gehele centrum van Steenbergen betreffen en niet uitsluitend het toezichtgebied van de geïnstalleerde camera's.

De politie heeft in het evaluatietraject aangegeven het cameratoezicht van essentieel belang te vinden voor de handhaving van de openbare orde en veiligheid in het centrum van Steenbergen.

Horeca-ondernemers en hun bezoekers voelen zich aanzienlijk veiliger dan in de periode van voor de invoering van het cameratoezicht.