De Onze Lieve Vrouwekerk aan de Kade in Roosendaal gaat voorlopig nog niet dicht, dat heeft bisschop Liesen van het bisdom Breda besloten.

Het parochiebestuur van de Sint Norbertusparochie maakte eind 2018 bekend plannen te hebben om twee van de drie kerken in de stad Roosendaal te sluiten. Uit die plannen bleek dat de St. Josephkerk als enige kerk in Roosendaal open zou blijven, de Onze Lieve Vrouwekerk aan de Kade en de Moeder Godskerk zouden hun deuren sluiten.

De sterk verminderde kerkgang, de krimp van het personeelsbestand, het onderhoud van monumentale kerkgebouwen en de daling van de inkomsten liggen hieraan ten grondslag. Het plan werd ingediend bij het bisdom van Breda.

"Bisschop Liesen acht het wenselijk om de Onze Lieve Vrouwekerk aan de Kade nog niet te sluiten. Het bisdom onderzoekt welke functies zij voor het klooster en de kerk kan initiëren. Om geen kansen voor de toekomst uit te sluiten heeft het parochiebestuur ermee ingestemd om het klooster en de Onze Lieve Vrouwekerk voorlopig open te houden", laat het parochiebestuur nu weten.

De sluiting van de Moeder Godskerk gaat vooralsnog wel door. Hiervoor wordt, later dit jaar, een moment gekozen.