De atletiekbaan van SPADO en het B-veld van de Lepelstraatse Boys worden deze zomer vernieuwd omdat de kwaliteit niet meer voldoende is. SPADO grijpt die renovatie aan om haar atletiekbaan uit te breiden van zes naar acht banen.

Bij SPADO gaat het om een renovatie van de atletiekbaan met het daarbij behorende binnenterrein en de werpkooien op sportpark Rozenoord. Onder andere de kunststof toplaag van de baan wordt vervangen. Ook wordt de wortelopdruk aangepakt en moet het water beter weg kunnen.

"De Atletiekunie heeft aan SPADO laten weten dat als er niets gebeurt, de vereniging vanaf 2020 niet meer aan de normen en eisen voldoet die zij stellen aan een competitie goedgekeurde atletiekbaan. Dat zou dus betekenen dat SPADO geen wedstrijden meer mag organiseren. Daarom moeten de aanpassingen op korte termijn worden uitgevoerd".

Met de aanpassingen is zo'n 590.000 euro gemoeid. Ook wordt er meteen ruim 30.000 euro uitgegeven aan onderhoud dat al op de planning stond.

Door de uitbreiding wordt SPADO, naast Breda, de enige vereniging in de Zuidwesthoek waar een atletiekbaan met acht banen ligt. Daardoor kunnen er weer grotere wedstrijden worden gehouden.

De kosten voor de realisatie van de baan liggen wel bij SPADO. Die komen uit op zo'n 117.000 euro.

Lepelstraatse Boys vernieuwd B-veld wegens wateroverlast

Ook bij de Lepelstraatse Boys staan er werkzaamheden op de planning. Het B-veld van de vereniging wordt aangepakt. Daar is momenteel veel sprake van wateroverlast. Het nieuwe veld zal daarom een O2 veld worden. Dat betekent dat er nog steeds 'gewoon' gras ligt, maar dat er een extra waterdoorlatende laag onder het veld komt te liggen.

Daardoor droogt het veld snel, blijft het stabieler liggen en kan het veld veel vaker bespeeld worden zonder dat dit schade aan het veld oplevert. De aanleg van dit nieuwe veld zal de gemeente 95.000 euro gaan kosten.

De werkzaamheden staan gepland voor deze zomer. Alle werkzaamheden, zowel bij de Lepelstraatse Boys als bij SPADO, moeten afgerond zijn voor het nieuwe seizoen van start gaat.