Burgemeester Leny Poppe-de Looff heeft maandagmiddag samen met brandweerlieden van de Brandweer Zundert de aftrap verricht voor de bouw van een nieuwe brandweerkazerne aan de Hofdreef. Deze komt op de locatie van het voormalige politiebureau aldaar. Een deel van het pand wordt hiertoe gesloopt.

De huidige kazerne aan de Wernhoutseweg is verouderd en aan groot onderhoud toe. Naar verwachting aan het einde van dit jaar kan de Brandweer Zundert haar intrek in het nieuwe onderkomen nemen.

In de nieuw te bouwen brandweerkazerne wordt ook de nu nog in Rijsbergen gehuisveste ambulancepost ondergebracht. De verwachting is dat door de nieuwe huisvesting de aanrijtijden voor de diverse locaties worden verbeterd.

Met het project is een bedrag van ruim een miljoen euro gemoeid. De gemeenteraad heeft in december een krediet van 1.098.000 euro beschikbaar gesteld. Architect Kees van Beijsterveldt heeft het pand ontworpen.