Het cultuurcluster Oudenbosch gaat de gemeente bijna twee keer zoveel kosten dan gepland. In eerste instantie was er een miljoen euro uit de gemeentekas nodig voor de realisatie van het plan, maar vanwege de gestegen bouwkosten en de verslechterde staat van Saint Louis is er nu 930.000 euro meer nodig.

De provincie stelde twee jaar geleden 4,5 miljoen euro beschikbaar voor de restauratie en aanpassingen van de Rijksmonumenten Kapel van Saint Louis, de Mariabouw en Markt 68. De eerste twee vormen na de herbestemming het Cultureel en Educatief Centrum Oudenbosch.

De uitwerking van de plannen voor het Cultureel en Educatief Centrum vroeg echter meer tijd dan voorzien. In de tussentijd werd de bouwkundige staat van de kapel echter steeds slechter.

Aanvullend budget nodig van 930.000 euro

Het cultuurcluster is volgens het college cruciaal voor het complete plan voor het historisch erfgoed. Hiervoor is echter een aanvullend budget nodig van 930.000 euro bovenop het miljoen dat eerder hiervoor is vrijgemaakt.

"Dit aanvullende budget is onder andere nodig vanwege gestegen bouwkosten en de verslechterde staat waarin het gebouw zich op dit moment bevindt", zo zegt het college van B&W.

De provincie Noord-Brabant heeft al een subsidie verstrekt voor de renovatie van de kapel van Saint Louis. Voor de invulling van het cultuurcluster wordt na instemming van de gemeenteraad eveneens een subsidieaanvraag ingediend.

Raad beslist op 18 april

De gemeenteraad beslist hier donderdag 18 april over. "Als de gemeenteraad instemt met het voorstel van het college, dan betekent dat dat de werkzaamheden aan het cultuurcluster van start gaan zodra de restauratie van de kapel van Saint Louis afgerond is", aldus het gemeentebestuur.

De restauratie van de kapel start dan eind maart met het plaatsen van de steigers om de kapel. Waarschijnlijk wordt de restauratie in het voorjaar van 2020 afgerond. Daarna kan de realisatie van het cultuurcluster starten.

Die werkzaamheden worden eind 2021 of begin 2022 afgerond.