De Regio West-Brabant gaat in de loop van dit jaar de belangen behartigen voor de gemeenten Moerdijk, Halderberge en Roosendaal als het gaat om het spoor en het goederenvervoer dat over het spoor gaat. Dat blijkt uit de laatste nieuwsbrief van de stuurgroep.

Al in 2014 werd duidelijk dat het goederenvervoer in Moerdijk, Halderberge en Roosendaal in de komende jaren enorm zou toenemen. Om de veiligheid en de zelfredzaamheid van inwoners aan en rond het spoor te vergroten zijn de drie gemeenten meteen gestart met een lobby naar de Haagse politiek.

Het resultaat is een bedrag van 5 miljoen euro. Het grootste deel van dat geld gaat naar diverse civieltechnische maatregelen, die nog dit voorjaar worden aanbesteed en vervolgens worden uitgevoerd.

Deze maatregelen hebben maar een doel en dat is zorgen voor extra veiligheid, wanneer er op het spoor een groot ongeluk gebeurt.

Bij woningen waarvan de achtertuinen aan het spoor grenzen, worden zogenaamde vloeistofkeringen aangebracht. Dit gebeurt over een lengte van in totaal circa 3.900 meter.

Gemeenten doen onderzoek naar ventilatiesysteem

De drie gemeenten gaan daarnaast een onderzoek doen naar de aanwezigheid en werking van ventilatiesystemen in gebouwen bij het spoor waar kwetsbare personen verblijven.

Bij ongelukken waar gevaarlijke stoffen bij vrijkomen, moet het ventilatiesysteem namelijk uitgezet worden. Of dit kan en hoe dit moet, moet worden uitgezocht.