De gemeente Etten-Leur wil de wijk Schoenmakershoek voltooien. Er ligt nu nog een stuk grond van 3,5 hectare braak.

Op het terrein kon eerder niet worden gebouwd, omdat de plannen werden tegengehouden door een veehoudersbedrijf aan de Donkerstraat. Die werd door de Raad van State in het gelijk gesteld, omdat de bouw van woningen hem zou belemmeren in zijn bedrijfsvoering.

Het ging toen met name om geurcirkels rondom het bedrijf met een varkensstal. Op het stuk grond is ruimte voor ongeveer zestig woningen. 54 huizen vallen buiten de geurcirkels. Zes woningen liggen wel vlakbij de stal.

"Maar wij denken dat daar sprake is van acceptabele geurhinder. Dat leggen we allemaal vast in een speciale geurvisie. De bewoners weten daarvan als zij daar gaan wonen", legt wethouder Piet Paantjens uit.

Het gaat om het terrein aan de Busschieterslaan, de Kapiteinstraat, de Zilverdagerstraat en de Donkerstraat. Op dit moment zit daar nog een loonwerkersbedrijf. Deze ondernemer wil verhuizen naar een locatie aan de Hanekinderstraat. Deze verplaatsing maakt het mogelijk om ook kavels te realiseren aan de Donkerstraat.

Gronden hebben momenteel nog geen woningbestemming

Op dit moment kennen de gronden nog geen woningbestemming. De provincie Noord-Brabant moet nog akkoord gaan. Zij vonden eerder dat de gemeente niet voldoende rekening had gehouden met de belangen van de bedrijven die zijn gevestigd aan de Donkerstraat.

De gemeenteraad dient daarom alsnog een woonbestemming aan het laatste stukje Schoenmakershoek toe te kennen. Het college van burgemeester en wethouders maakt een eerste stap mogelijk. Als het raadvoorstel er ligt, hebben belanghebbenden tot 9 mei om een zienswijze in te dienen.