De gemeente Roosendaal is niet van plan om de komende jaren een algeheel vuurwerkverbod in te stellen. Dat heeft burgemeester Jacques Niederer laten weten op vragen van Christian Villée (GroenLinks).

Villée stelde eind 2018, in aanloop naar de jaarwisseling, vragen aan de burgemeester over het afsteken van vuurwerk, de gevolgen hiervan voor maatschappij, natuur en milieu en het al dan niet instellen van een vuurwerkvrije samenleving.

De burgemeester laat nu weten het eens te zijn met Villée. "De viering van Oud en Nieuw heeft ontegenzeggelijk ook een aantal neveneffecten", stelt de burgemeester.

Toch kiest hij niet voor een algeheel vuurwerkverbod. "Wij volgen het standpunt van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) die stelt dat een eventueel verbod op het afsteken van knalvuurwerk en vuurpijlen alleen effectief is op landelijk niveau."

"Dit overlaten aan gemeenten afzonderlijk leidt tot complexe en onoverzichtelijke situaties, mogelijke waterbedeffecten en vuurwerktoerisme. Dit betekent dat wij momenteel niet opteren voor een gemeentelijk verbod", stelt de burgemeester.