In Café-Zaal Schuttershof aan de Klein Zundertseweg in Zundert spreken de bijbehorende gemeente, de waterschap Brabantse Delta en de provincie Noord-Brabant maandag over de creatie van een 'toekomstbestendig' buitengebied in Zundert. Hierin komen onder andere de agrarische leegstand, klimaatverandering, vergrijzing en de omschakeling naar duurzame energie ter sprake.

De bijeenkomst maakt onderdeel uit van de pilot 'vitaal buitengebied Zundert', waarin verschillende partijen de handen ineen slaan om een toekomstbestendig buitengebied te creëren: een buitengebied om te wonen, ondernemen en recreëren.

Onder andere Erik van Merrienboer, gedeputeerde Ruimte bij de provincie Noord-Brabant, Hans Peter Verroen, gebiedsportefeuillehouder bij waterschap Brabantse Delta en wethouder Patrick Kok, portefeuillehouder Ruimtelijke Ordening, zullen tijdens de bijeenkomst vertellen over de uitdagingen die spelen in het buitengebied.

De bijeenkomst vindt plaats van 19.00 uur tot 22.00 uur.