De werkzaamheden aan de Antwerpsestraat in Putte starten maandag 11 maart. Het gedeelte van de kruising met het Tervoplein tot de Graaf Moretuslaan wordt afgesloten. Er zal een omleidingsroute worden ingesteld voor verkeer.

De verwachting is dat de werkzaamheden tot 30 maart duren. Bij de werkzaamheden zal de rijbaan worden opgebroken, wordt de fundering vervangen en zal er worden herstraat.

Op verzoek van het Dorpsplatform Putte en inwoners worden er snelheidsremmende maatregelen aangebracht. De bedrijven en bewoners binnen het werkgebied zijn niet bereikbaar met gemotoriseerde voertuigen. De voetpaden blijven wel bruikbaar.