De gemeente Rucphen is bereid om extra grond aan te kopen voor een uitbreiding van het dorpsplein. Dat schrijft burgemeester Marjolein van der Meer Mohr in een brief aan VVD-fractievoorzitter Hilde Spijkers-Suijkerbuijk in reactie op een eerder schrijven van laatstgenoemde.

Het gaat om grond ter grootte van het perceel Raadhuisstraat 17. Spijkers deed afgelopen maand namens haar fractie de suggestie om Raadhuisstraat 17 toe te voegen aan het centrumplan Rucphen, om op die manier het nieuwe dorpsplein te vergroten.

De projectontwikkelaar, De Kok Bouwgroep, gaf reeds te kennen het pand Raadhuisstraat 17 te willen kopen zodat het bouwvlak kan worden opgeschoven.

Met het voornemen om extra grond aan te kopen laat het college zien dat zij het eens is met de VVD-fractie dat verruiming van het plein een verbetering zou betekenen voor het Rucphense centrum.

"Het voordeel van een groter plein dan nu is voorzien is dat dan activiteiten volgens ons beter in zijn geheel gaan passen op het plein en dat de omliggende straten, met name de Raadhuisstraat, niet of maar beperkter afgesloten hoeven te worden", aldus de burgemeester.

Het is nog niet duidelijk hoeveel geld er precies is gemoeid met de extra grondaankoop. Hierover ontvangt de gemeenteraad van Rucphen nog een brief van het college.