Een aantal partijen in Putte gaat samen een nieuwe zorgvorm voor dementerenden en mensen met een zwaardere zorgvraag ontwikkelen.

De Zorgcoöperatie Zorg om Zorg heeft het initiatief genomen en Buurtzorg Nederland, TanteLouise, TWB 'thuiszorg met aandacht', de Woningstichting Woensdrecht, Wij zijn Traverse en Participatiecafé De Bunt sluiten zich hierbij aan. Gisteren zetten zij hun handtekening onder de samenwerkingsovereenkomst.

De vraag ontstond toen TanteLouise jaren geleden aankondigde op termijn het verzorgingstehuis Beukenhof in Putte te moeten sluiten. Een werkgroep van de Zorgcoöperatie kreeg de opdracht om op zoek te gaan naar een nieuwe aanpak die ervoor kon zorgen dat iedere inwoner van Putte van de wieg tot de laatste levensfase in het eigen dorp kan blijven wonen.

Bewoner en behoudt zelf regie over leven, wonen en zorg

In de maand april zetten de bestuurders gezamenlijk de kaders uit, daarna is het aan de mensen uit de praktijk om hieraan verder invulling te geven. De vernieuwing zit hem niet alleen in het feit dat dit een initiatief vanuit de gemeenschap zelf is, maar ook in het feit dat de bewoner of cliënt en zijn omgeving zelf de regie blijft houden over leven, wonen en zorg, ondersteund door professionals.

Wethouder Lars van der Beek sprak zijn complimenten uit voor de deelnemende partijen. "Dit is wat we enorm graag zien in de gemeente, namelijk dat allerlei verschillende partijen, zowel met vrijwilligers als professioneel, samenwerken om iets te bereiken."