De nieuwe burgemeester van Roosendaal moet beschikken over vijf basiseigenschappen: integer, onafhankelijk, verbindend, herkenbaar én stressbestendig. Dat staat te lezen in de profielschets die afgelopen week bekend is gemaakt.

De gemeente Roosendaal heeft begin dit jaar een enquête gehouden onder inwoners om te bekijken waar de nieuwe burgemeester aan moet voldoen.

Burgemeester Jacques Niederer kondigde immers in oktober 2018 aan dat hij gaat stoppen als burgemeester. Niederer blijft nog tot 1 oktober 2019 burgemeester, maar draagt daarna het stokje over aan een nieuwe burgemeester.

In totaal hebben bijna 1.500 inwoners aangegeven waar de nieuwe burgemeester aan moet voldoen. De top 3 van basiseigenschappen bestaat uit integer (48,1%), onafhankelijk (17,2%) en verbindend (17%).

De top 5 van bestuurseigenschappen bestaat uit betrokken (69,4%), daadkrachtig (40,5%), communicatief (37,7%), besluitvaardig (34,5%) en deskundig (30,4%). Daarnaast moet de burgemeester aanspreekbaar zijn voor iedereen, hij moet trots zijn en dit uitstralen, hij moet herkenbaar, betrokken en aanwezig zijn én hij moet weten wat er speelt in de gemeente.

Profielschets neemt resultaten uit digitale vragenlijst mee

De resultaten uit deze digitale vragenlijst zijn meegenomen bij het opstellen van deze profielschets. Die vormt uiteindelijk de grondslag van de door de Vertrouwenscommissie met de kandidaten te voeren gesprekken. Extra eisen die de vertrouwenscommissie nog aan de burgemeester stelt is dat hij of zij binnen de wettelijke termijn in de gemeente komt wonen.

Er is geen ambtswoning beschikbaar, dus de burgemeester zal zelf op zoek moeten naar een huis. "De raad staat niet negatief tegenover nevenfuncties, mits overlegd met de raad en het college en niet strijdig met de belangen van de gemeente."

Burgemeester moet afstand tussen bestuur en samenleving verkleinen

Eén van de taken die de nieuwe burgemeester gaat krijgen is het verkleinen van de afstand tussen bestuur en samenleving. "U zet zich in om deze afstand te verkleinen. Zowel goed als slecht nieuws brengt u consequent naar buiten. Niet alleen in goede maar ook in slechte tijden bent u zichtbaar."

Daarnaast draagt de nieuwe burgemeester, net als Niederer, zorg over de openbare orde en veiligheid. "Als de situatie hierom vraagt bent u in staat om snel op te treden en neemt hierin ook het voortouw. U staat stevig in uw schoenen, treedt daadkrachtig op, bent koersvast maar altijd met gevoel voor de situatie."

Op basis van deze profielschets wordt straks een vacature opgesteld. De vertrouwenscommissie gaat gesprekken voeren met de sollicitanten en uiteindelijk wordt één naam doorgegeven aan de Commissaris van de Koning. Hij legt de naam voor aan Koning Willem-Alexander die uiteindelijk de burgemeester benoemd.