Haven- en industriegebied Moerdijk krijgt een eigen buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA). De handhaver gaat voor een jaar aan de slag.

Hij gaat zich bezig houden met het aanpakken van de veiligheid in de haven en het tegengaan van ondermijning (criminaliteit).

Het gaat om een pilot. De BOA werkt daarbij intensief samen met de politie en de douane. Hij gaat met name kijken of de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en bijzondere wetten die gelden op het industrie- en haventerrein worden nageleefd.