De werkzaamheden aan de de geluidswering langs de Randweg-Noord bij Bergen op Zoom starten deze week. Daarmee worden de wensen van de omwonenden ingewilligd.

De bestaande schanskorfconstructies, de muurtjes gemaakt van korven gevuld met stenen, aan de Randweg-Noord worden deze week opgehoogd.

Tegelijkertijd worden er aan de zuidzijde van de korven klimplanten aangeplant om het aanzicht vanaf de randweg te vergroenen. Ook wordt er een rij esdoorns en sierperen aangeplant. Die moeten de luchtkwaliteit voor de bewoners van de Fort Pinsenweg verbeteren. De werkzaamheden moeten op 2 maart volledig zijn afgerond.

De aanpassingen aan de geluidswering langs de Randweg zijn het resultaat van een motie die in oktober unaniem werd aangenomen door de gemeenteraad. De raad wilde enkel akkoord gaan met de realisatie van vijftien nieuwe woningen aan de Fort Pinsenweg, als de gemeente de wensen van omwonenden voor betere geluidswering en meer groen zou inwilligen.

De communicatie tussen de gemeente en de omwonenden over de bouwplannen aan de Fort Pinsenweg verliep destijds stroef. Dat was genoeg reden voor het CDA, VVD, GBWP, PvdA en GroenLinks om samen een motie in te dienen.