Het college van burgemeester en wethouders van Moerdijk maakt zich geen zorgen over een eventuele verhuizing van het Bravis ziekenhuis van Roosendaal naar Bergen op Zoom.

Op dit moment buigt de directie van het Bravis ziekenhuis zich over de toekomst. Het bestuur heeft aangegeven in 2025 één hoofdlocatie te willen in Roosendaal of in Bergen op Zoom. Dat betekent dat één van beide steden straks geen ziekenhuis meer heeft.

Het gemeentebestuur van Moerdijk heeft pas nog gesproken met de ziekenhuisdirectie. Daarbij is besproken dat de nieuwe locatie goed bereikbaar dient te zijn vanaf de snelweg en met het openbaar vervoer.

Uit de gesprekken bleek dat de verschillen in aanrijtijden voor patiënten vanuit de gemeente Moerdijk voor zowel Roosendaal als Bergen op Zoom nauwelijks van elkaar verschillen.