De gemeente Moerdijk is niet van plan om de buitenbaden van zwembad De Bosselaar in Zevenbergen te verwarmen. Dat laat het college van burgemeester en wethouders weten in antwoord op vragen van raadslid Cees Huijssoon van Onafhankelijk Moerdijk.

Huijssoon stelde voor om het buitenbad te verwarmen met behulp van zonnecollectoren of een warmtepomp. Op dit moment beschikt het Zevenbergse bad namelijk als enige in de gemeente Moerdijk nog over onverwarmd zwemwater.

De installatie van zonnecollectoren of een warmtepomp zou een forse investering betekenen, maar Onafhankelijk Moerdijk denkt dat dit kan worden terugverdiend als er meer mensen een kaartje kopen voor het buitenbad. Huijssoon wilde de maatregelen nog voor het zomerseizoen laten ingaan.

De exploitant van De Bosselaar heeft laten berekenen wat het kost om het bad te verwarmen. De kosten daarvan worden geschat op 30.000 tot 50.000 euro. Volgens het college is hier geen budget voor.

Uitgaven buitenbad mogen niet meer dan 45.000 euro bedragen

De gemeenteraad heeft in 2015 besloten dat de uitgaven voor het buitenbad niet meer mogen bedragen dan 45.000 euro per jaar. Daarmee is het budget minimaal.

Vanwege dit raadsbesluit acht het gemeentebestuur het niet zinvol om in verder overleg te treden met de exploitant.