De aanleg van de haven in Zevenbergen kost 4,5 miljoen euro extra. Dat blijkt uit een brief die het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk vrijdag naar de gemeenteraad heeft gestuurd.

Voor het heropenen van de haven was een bedrag van 22,4 miljoen euro beschikbaar, maar nu blijkt er 26,9 miljoen euro nodig te zijn. Het bedrag is opgebouwd uit de bouwkosten en overige projectkosten, minus de kosten voor de herinrichting van de Markt.

Begin september 2018 bleek dat het project Centrumontwikkeling Zevenbergen volgens het definitieve ontwerp van de aannemer duurder uitviel dan was begroot. De extra uitgaven zouden onder meer nodig zijn voor technische oplossingen voor obstakels in de bodem, de wijze van uitvoering en aanvullend onderzoek naar niet-gesprongen explosieven.

Tussen september en december 2018 heeft de gemeente Moerdijk gesprekken gevoerd met de samenwerkingspartners, de aannemerscombinatie en medefinanciers waterschap Brabantse Delta, provincies Noord-Brabant en Zeeland en het Rijk. Zo moest overeenstemming bereikt worden over de technische aanpak van het project, de kosten en de financiering.

Lastig onderhandelingstraject vanwege gestegen bouwkosten

Het onderhandelingstraject met de aannemerscombinatie was lastig, vanwege het feit dat de markt aanzienlijk is aangetrokken. De begroting waarop het projectbudget in eerste instantie gebaseerd was dateert van 2013. Sindsdien zijn de bouwkosten met ruim 20 procent gestegen.

Niettemin kwamen de onderhandelingsteams van de gemeente Moerdijk en de aannemerscombinatie Strukton Civiel Zuid-Van den Herik tot een principeakkoord.

In het akkoord is afgesproken dat de gemeente en de aannemerscombinatie samen een alliantie vormen waarin zij intensief samenwerken om de risico's te beheersen.

Voor alle risico's van het project, zowel voorzienbare als onvoorzienbare, wordt een gezamenlijk risicobudget gereserveerd van 5,5 miljoen euro. Daarnaast wordt 1,25 miljoen euro gereserveerd voor risico's buiten de alliantie.

Wordt het alliantiebudget overschreden, dan betaalt de aannemerscombinatie 50 procent van de kosten van die overschrijding. Blijven de kosten binnen het budget, dan ontvangt de aannemer 50 procent van het resterende budget in de risicopot.