De gemeente Roosendaal heeft de locatie Bulkenaar aan de Bulkenaarsestraat aan Bravis aangeboden als mogelijke locatie voor hun nieuw te bouwen ziekenhuis.

Het gebied nabij Tolberg is volgens de gemeente de meest geschikte locatie om een nieuw ziekenhuis te bouwen. Het gaat om een gebied van ongeveer tachtig hectare van 129 grondeigenaren. Om grondspeculaties te voorkomen past de gemeente de wet voorkeursrecht gemeenten (WVG) toe.

Daarmee verplicht Roosendaal de eigenaren van percelen in het gebied om bij verkoop eerst de gemeente in de gelegenheid te stellen om hun bezit aan te kopen. "De gemeente wil voor de mogelijke toekomstige locatie van het Bravis ziekenhuis de regie in handen hebben en houden", aldus wethouder Toine Theunis.

Het Bravis ziekenhuis meldde vorig jaar dat er in 2025 één hoofdlocatie moet komen. Waar die hoofdlocatie komt, is nog onduidelijk. Ook Bergen op Zoom heeft inmiddels locatievoorstellen gedaan bij Bravis.