Projectontwikkelaar Van Wanrooij heeft kenbaar gemaakt dat de plannen om 107 woningen te bouwen nabij de Roode Vaart financieel onhaalbaar zijn. De Gemeente Moerdijk bereidt een eindbod voor om de woningen alsnog te realiseren.

De uitvoeringskosten voor het gebiedsontwikkelingsplan zijn te hoog, zegt de ontwikkelaar.

Het gemeentebestuur onderzoekt of het Van Wanrooij tegemoet kan komen in de hoop dat het woningbouwprogramma nabij de Roode Vaart snel kan starten. "Dit finale bod wordt voorgelegd aan de ontwikkelaar met als doel te komen tot een gezamenlijke overeenkomst."

Als dat gebeurt, kan de raad het gebiedsontwikkelingsplan rond de zomer tegemoet zien.

De gemeente laat weten de samenwerking met Van Wanrooij af te breken wanneer er geen overeenstemming wordt bereikt.