Wethouder Toine Theunis gaat vooralsnog niets veranderen aan de manier waarop op dit moment de subsidies worden verdeeld door het Cultuurfonds in Roosendaal. 

Gerard van Zalinge van de Vrije Liberale Partij (VLP) stelde hierover vragen aan de wethouder, omdat er op dit moment een aantal culturele activiteiten buiten de boot zijn gevallen bij het toekennen van subsidies.

Het Cultuurfonds in Roosendaal is sinds vorig jaar bevoegd om de cultuursubsidies te verlenen. De gemeente vervult sindsdien alleen een ondersteunende en financierende rol.

De VLP is echter van mening dat de wijze van subsidieverstrekking via het Cultuurfonds niet voldoende transparant is. "Het ontbreekt aan goede toetsingscriteria en deze zijn wel noodzakelijk bij het besteden van publieke middelen." Daarnaast is het de VLP opgevallen dat bepaalde initiatieven een bijdrage ontvangen vanuit het Cultuurfonds, maar ook vanuit andere subsidiepotjes van de gemeente. Dit terwijl andere initiatieven geen subsidie ontvangen.

'Aanvragen getoetst volgens duidelijke criteria'

De wethouder stelt echter dat de aanvragen worden getoetst door een onafhankelijke adviescommissie. "Volgens duidelijke criteria die op de website van Cultuurnetwerk te vinden zijn."

Bij de gemeente zijn overigens twee organisaties bekend die inderdaad uit twee potjes subsidie hebben gekregen. "Overigens, voor verschillende activiteiten. Deze twee mogelijkheden om subsidie aan te vragen voor vergelijkbare activiteiten schept onduidelijkheid."

Daarom wil de wethouder de regeling Maatschappelijke initiatieven op laten gaan in het Cultuurfonds. "Uit de beoordeling blijkt dat het overwegend culturele evenementen zijn die gehonoreerd worden vanuit die regeling. Hiermee zou vanuit een loket een mooie impuls gegeven kunnen worden aan Culturele evenementen in de wijken en dorpen."