Vier politiekorpsen,  Team Roosendaal, Team Weerijs, de Belgische Politiezone Noorderkempen en de Belgische Politiezone Grens, gaan hun al bestaande samenwerking nog verder uitbreiden.

Er bestonden al samenwerkingsverbanden tussen Politiezone Grens en Team Roosendaal enerzijds en Politiezone Noorderkempen en Team Weerijs anderzijds omdat er geografisch veel overlappingen zijn in het grensgebied. Nu gaan de vier korpsen nog nauwer samenwerken op verschillende vlakken. 

Zo worden er met ingang van heden op regelmatige basis gemengde patrouilles gemaakt met politiemensen uit de vier korpsen.

Dit zullen extra ploegen zijn die toezicht houden in heel de grensregio: van Essen tot Hoogstraten aan Belgische zijde en van Wouw tot Hazeldonk aan Nederlandse zijde.  

Ook op evenementen meer wederzijdse inzet

Ook gaat wederzijdse inzet plaatsvinden bij evenementen: Op de Azencross in Loenhout was al Nederlandse politie aanwezig. In de toekomst is ook Belgische politie zien op het Bloemencorso Zundert en bij het Draai van de Kaai in Roosendaal. 

Anderzijds zullen op de Antilliaanse feesten en de Superprestige in Hoogstraten collega's van de andere kant van de grens hun opwachting maken.

Verschillende keren per jaar worden er ook grote acties gericht op zogeheten high impact crimes (diefstal, drugs, enzovoorts) gehouden. Juist omdat de criminaliteit niet aan de grens stopt, vinden de vier korpsen het belangrijk om nauw samen te werken.