De gemeente Roosendaal heeft in het centrum en in de wijk Stadsoevers de parkeernormen voor het aantal parkeerplaatsen bij verschillende gebouwen naar beneden bijgesteld.

De gemeente verwacht dat er in de toekomst minder behoefte is aan parkeerplaatsen en daarom mogen er bij nieuwe woningen minder parkeerplaatsen worden aangelegd. Een van de redenen voor deze gedachtegegang is de nieuw aangelegde centrumring, waarmee inwoners gestimuleerd worden om op de fiets naar de binnenstad te komen.

De parkeervakken die mogelijk 'overblijven' door deze maatregel, kunnen in de toekomst met een laadpaal ingericht worden als parkeerplaats voor elektrische auto's. Dat laat wethouder Cees Lok weten na vragen van de lokale fracties van D66 en PvdA.

Nota Parkeren wordt in 2019 volledig herzien

In maart 2018 nam de gemeenteraad een motie aan waarin de wethouder werd opgeroepen om met een nieuwe parkeervisie te komen die aansluit op de autoluwe binnenstad. Deze wijziging van parkeernormen sorteert daar alvast op voor.

In 2019 wordt de volledige Nota Parkeren 2011 herzien. Hierbij wordt niet alleen het centrum bekeken, maar ook andere wijken in Roosendaal. Daarbij wordt onder andere gekeken naar landelijke ontwikkelingen en kerncijfers.