Negen Bergse basisscholen krijgen vanaf het schooljaar 2019-2020 een bibliotheek op school. Daarmee komt het aantal scholen waar het project 'De bieb op school' is uitgerold op zestien. Met het initiatief moet laaggeletterdheid worden bestreden.

De Noordster, Sint Maarten, De Wegwijzer, De Krabbenkooi, De Springplank, Marco Polo, De Kreek, de Eerste Montessorischool en de Welle krijgen een bibliotheek op school. Dat heeft wethouder Barry Jacobs samen met directeur van bibliotheek het Markiezaat Harry van Beek bekend gemaakt.

"We zijn in 2017 met dit project gestart op zeven basisscholen. Die resultaten zijn enorm positief. Ik ben dan ook blij dat we dankzij een financiële bijdrage vanuit het rijk dit project verder uit kunnen rollen op negen nieuwe scholen. Want dat we laaggeletterdheid moeten aanpakken, mag duidelijk zijn", stelt de wethouder.

De bibliotheek op school is een project waarmee lezen en voorlezen wordt gestimuleerd. "Concreet betekent het dat deze scholen alle negen een boekencollectie krijgen en dat er op een duidelijk plek binnen de school een bibliotheek wordt ingericht." 

Betreffende scholen hebben meeste 'doelgroepleerlingen'

De zestien scholen in de gemeente die een bibliotheek op school hebben of krijgen zijn de scholen die de meeste 'doelgroepleerlingen' hebben. Dat zijn leerlingen met een taalachterstand. Met de zestien bibliotheken op scholen wordt 95 procent van die leerlingen bereikt.

Toch wil de wethouder graag in de toekomst op álle scholen een bibliotheek realiseren. Maar daar zijn momenteel de financiële middelen nog niet voor beschikbaar. "In het ideale scenario hebben alle scholen een bibliotheek, en bereiken we daarmee niet alleen de kinderen maar ook de ouders. Dan snijdt het mes aan twee kanten. We zien dat het bijvoorbeeld op School Oost al op die manier werkt. Dat is natuurlijk geweldig."

Ook de schakelklassen, extra lesuren voor leerlingen die daar baat bij hebben in taal, lezen en nieuwe woordenschat, worden verder uitgebreid. Die worden ingevoerd bij de Noordster, Sint Maarten, de Wegwijzer en de Krabbenkooi.