Alle dorpen en steden van de gemeente Moerdijk zijn voorzien van ondergrondse containers voor restafval. Dat betekent dat alle inwoners hun restafval voortaan zelf moeten wegbrengen, omdat het vuilnis niet meer wordt opgehaald.

Een jaar geleden plaatste de gemeente de eerste ondergrondse containers in Zevenbergschen Hoek, Langeweg en Moerdijk. Daarna volgden alle andere kernen.

Volgens wethouder Jack van Dorst hebben bewoners meegedacht over locaties voor de kliko's. "Deze aanpak heeft ertoe geleid dat maar op vier locaties bezwaren binnenkwamen op een totaal van 170 restafval- en glascontainers." Daarna kwamen er op verzoek van bewoners op een paar plekken extra containers. In totaal werden er zestien meer bijgeplaatst dan vooraf was gepland.

De gemeente wil bewoners prikkelen om hun afval beter te scheiden. Het restafval dient drastisch te dalen: van 250 kilo per persoon naar honderd kilo per persoon. Plastic- en gft-afval waarvan een nieuw product kan worden gemaakt, wordt wel huis aan huis opgehaald.

'Ontwikkeling goed voor milieu en portemonnee'

Van Dorst ziet dat het nieuwe systeem werkt. In 2018 komt naar verwachting twintig kilo minder restafval binnen dan in 2016. Het aantal ingezamelde kilo's gft-afval steeg met 155 procent en drankenkartons en het plastic afval nam met 340 procent toe.

Deze ontwikkeling is volgens Van Dorst niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor de portemonnee. "Restafval verwerken wordt namelijk steeds duurder. Gemeenten krijgen steeds minder geld voor ingezameld plastic en drankenkartons en daar bovenop gaat de landelijke afvalstoffenheffing naar verwachting fors omhoog in 2019. Minder restafval is op alle fronten voordeliger."