De gemeente Moerdijk hakt uiterlijk op 1 april 2019 de knoop door over de toekomstige huisvesting van basisscholen Willem de Zwijger en De Singel in Willemstad.

De komende tijd onderzoekt de gemeente of de twee scholen kunnen worden ondergebracht in een schoolgebouw. In zo'n multifunctioneel pand zouden ook de kinderopvang en buurthuis Irene een plaats kunnen krijgen.

Het was de bedoeling dat er dit jaar duidelijkheid zou komen, maar de schoolbesturen willen meer tijd om te werken aan hun visie op het onderwijs.

Scholen willen niet fuseren

Beide scholen hebben wel aangegeven niet te willen fuseren. Zij behouden ieder hun eigen identiteit.

Volgend jaar vinden op 28 januari en 12 maart bijeenkomsten plaats waarin inwoners en betrokken partijen worden uitgenodigd mee te denken over de toekomst van de scholen in Willemstad.