Het Rijk stelt zeven miljoen euro beschikbaar voor het optimaliseren van het spoor op het drukke knooppunt bij haven- en industrieterrein Moerdijk. Dat doet het Rijk na gezamenlijke inspanningen van het Havenbedrijf Moerdijk en de provincie Noord-Brabant.

De middelen worden ingezet om overbelasting van het spoor in Moerdijk op te heffen. Zo moet de groei van verschillende goederenstromen en het gebruik van een 740 meter lange trein mogelijk worden.

Door de toename van het spoorgoederenvervoer van en naar Moerdijk, met name door containervervoer, biedt het huidige emplacement te weinig capaciteit voor het uitvoeren van diverse processen zoals laden en lossen, opstellen en onderhoud.

Bij het huidige terrein aan de Zuidelijke Randweg willen ProRail en het havenbedrijf daarom twee nieuwe sporen van 740 meter realiseren. Ook komt er een extra wisselverbinding, zodat de containerterminal zonder extra rangeerwerk bereikbaar is vanaf het emplacement. Het voordeel hiervan is dat treinen sneller afgehandeld, processen versneld en de veiligheid vergroot kunnen worden.

Havenbedrijf doet ook aanvraag uitbreiding spoorterminalcapaciteit

Daarnaast heeft het havenbedrijf een Europese aanvraag gedaan voor de uitbreiding van de spoorterminalcapaciteit. De terminal beschikt op dit moment over drie korte sporen en wil de sporen verlengen naar 740 meter. Daarmee hoeven de treinen niet meer opgeknipt te worden om te kunnen laden en lossen en wordt de overslagcapaciteit van containers vergroot. 

Het Rijk en de provincie hebben tijdens het overleg afgesproken om de Europese aanvraag actief te ondersteunen. Ook is afgesproken een samenhangend netwerk van truckparkeerplaatsen te realiseren.