De gemeente Moerdijk gaat in Zevenbergschen Hoek camera's ophangen om sluipverkeer te weren. Weggebruikers die op weekdagen nog tussen 06.00 en 09.00 uur door het dorp rijden, worden dan automatisch geflitst en ontvangen een boete.

Op dit moment staan er dagelijks buitengewone opsporingsambtenaren (BOA's) om sluipverkeer weg te sturen uit Zevenbergschen Hoek. Veel automobilisten rijden door het dorp om aan de files op de A16 te ontsnappen. Dat zorgt voor gevaarlijke situaties.

Zo passeert veel verkeer de krappe Olavstraat op het moment dat kinderen naar de basisschool fietsen. Ouders stuurden onlangs een brandbrief naar de gemeente Moerdijk waarin werd gevraagd om maatregelen te nemen. Het college besloot daarop dat boa's de veiligheid moesten gaan waarborgen.

De boa's kunnen niet blijvend worden ingezet, omdat het gaat om arbeidsintensief werk. Ook is het aantal boa's beperkt. De gemeente ziet daarom een oplossing in het ophangen van camera's met kentekenherkenning. Automobilisten die ontheffing krijgen om door het centrum van Zevenbergschen Hoek te rijden, kunnen vrij doorrijden.

Hun kentekens staan op een speciale lijst die niet worden geflitst. Dit geldt onder meer voor omwonenden en ouders die hun kinderen moeten afzetten bij basisschool De Hoeksteen. Voertuigen die niet staan geregistreerd, worden onmiddellijk herkend.

Camera's komen op drie locaties

De camera's komen te hangen op drie locaties. Ze staan straks opgesteld bij de rotonde van de Driehoefijzersstraat met de Hoge Zeedijk en de Hoofdstraat. Ook het kruispunt van de Hoofdstraat met Ewoudsdam wordt voorzien van een camera. Het systeem detecteert alle auto's binnen drie minuten.

Van elke overtreding wordt een digitaal dossier aangemaakt met onder meer foto's en gps-locatie. De gegevens krijgen een koppeling met de gegevens die bekend zijn bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW). Het Centraal Justitieel Incassobureau int vervolgens de boetes.

Het ophangen van de camera's is niet goedkoop. De gemeente Moerdijk investeert 50.000 euro om de maatregel mogelijk te maken. Dan moeten de problemen met sluipverkeer door de kern van Zevenbergschen Hoek wel tot het verleden behoren.