Minister Ferd Grapperhaus van het ministerie van Justitie en Veiligheid reserveert 24,5 miljoen euro om ondermijnende criminaliteit aan te pakken in de regio Brabant en Zeeland.

Het geld wordt de komende 3 jaar gebruikt voor een versterkingsplan om ondermijnende criminaliteit tegen gaan, oftewel de vermenging tussen de onder- en bovenwereld. Daarnaast wil de overheid illegale drugsproductie en -handel aan te pakken.

In de drugsindustrie wordt regelmatig gebruik gemaakt van legale diensten, zoals transpost, logistiek, banken, en kwetsbare bedrijven. Het versterkingsplan gaat ook extra inzetten op de aanpak van zeehavens Vlissingen-Borsele, Terneuzen en Moerdijk.

Op deze manier wordt crimineel geld uitgegeven aan het legale circuit om macht, invloed en aanzien te verwerven. Dit zou tot oneerlijke concurrentie leiden en een fout voorbeeld zijn voor jongeren.

Een ander speerpunt is de Bestuurlijke Weerbaarheid versterken. Zo moeten overheden er 'een paar tandjes bijzetten' en wordt er meer aandacht besteed aan integriteit bij gemeenten en provincies en het veilig uitvoeren van de publieke taken.

Eerder werd al bekend dat de overheid landelijk 100 miljoen euro reserveert om de verweving van de onderwereld en bovenwereld aan te pakken. De 24,5 miljoen voor de regio Brabant en Zeeland is daar een gedeelte van.