De provincie Noord-Brabant gaat komend jaar de Rucphenseweg aanpakken. In 2019 wordt het weggedeelte tussen de gemeenten Zundert en Rucphen opnieuw ingericht om de verkeersveiligheid te vergroten.

Bij monde van wethouder Patrick Kok (portefeuillehouder Verkeer en Mobiliteit) maakt de Gemeente Zundert duidelijk zeer blij te zijn met het besluit om de Rucphenseweg aan te pakken.

De Rucphenseweg is een provinciale weg (N638) en de weginrichting en het onderhoud wordt uitgevoerd door de provincie Noord-Brabant.

Er wordt onderhoud aan het wegdek uitgevoerd, de weg wordt verbreed, er komt een betere belijning en de oversteekplaatsen worden verbeterd. Daarnaast komt er een integraal groenplan, waarbij rekening wordt gehouden met verkeersveiligheid en inpassing in de omgeving. 

Voorbereidingen gestart voor verbetering verkeersveiligheid 

Op sommige plekken wordt de verlichting en het wegmeubilair (zoals hectometerpalen en bebording) vervangen. Het doel is om de verkeersveiligheid te verbeteren. Inmiddels zijn de voorbereidingen gestart.

Zo worden dit najaar verschillende onderzoeken uitgevoerd op het gebied van explosieven, kabels en leidingen, archeologie en bodem. Daarnaast wordt het ontwerp verder uitgewerkt tot een voorontwerp en daarna een definitief ontwerp.