Het Zundertse college van burgemeester en wethouders heeft een positief besluit genomen over de nieuwbouwplannen van Peter en Inge Mutsters aan de Wernhoutseweg 135 en 135a te Wernhout. Er komen een supermarkt en nieuwbouwwoningen.

Het initiatief van de eigenaren van Café De Valk omvat ruimte voor een supermarkt, twaalf appartementen en vier grondgebonden woningen met bijbehorende voorzieningen.

Wethouder Patrick Kok, portefeuillehouder Ruimtelijke Ordening, is blij met het initiatief. "Het is nu of nooit", zegt hij. "De leefbaarheid in Wernhout staat onder druk. Daarom heeft het college prioriteit gegeven aan de komst van de supermarkt. Dankzij wekelijks overleg met de familie Mutsters kunnen we de plannen aan de inwoners voorleggen. Het is nu aan hen om er een succes van te maken."

Naast de nieuwbouwplannen van familie Mutsters spelen er nog enkele woningbouwinitiatieven in het dorpshart, zoals nieuwe woningen aan de Wernhoutseweg 120-122. Restaurant-cafetaria De Bolle Buiken XXL heeft daarnaast het voornemen om de horeca verder uit te breiden en enkele appartementen te bouwen.

Inloopavond om de plannen voor te leggen

Gemeente Zundert en familie Mutsters houden een inloopavond om de plannen voor te leggen aan de inwoners van Wernhout en andere belangstellenden. De inloopavond vindt plaats op woensdag 14 november van 18.30 uur tot 20.00 uur bij Café De Valk aan de Wernhoutseweg 135 in Wernhout.

Het college wil de procedure efficiënt insteken om de snelheid in het project te houden. Daartoe is volgens burgemeester en wethouders een goede afweging van de politiek en de bereidwilligheid van betrokkenen nodig. In december wordt het plan in de gemeenteraad besproken, waarna de besluitvorming en de procedurele stappen volgen.