Het percentage kinderen dat gebruik maakt van het gemeentelijk programma tegen armoedebestrijding in Rucphen is in een jaar tijd toegenomen met zeventien procent. Het bereik onder de doelgroep nam toe van 38 naar 55 procent. 

In juli 2017 ging de Rucphense gemeenteraad akkoord met de inzet van extra gelden voor de armoedebestrijding onder kinderen. Besloten werd om de extra gelden in te zetten voor een drietal Kindpakketten.

Daarin zijn vergoedingen opgenomen voor bijvoorbeeld het lidmaatschap van een sportclub, schoolkosten, het abonnement op een culturele activiteit, een kledingpakket en computerregeling.

Het Kindpakket is beschikbaar s voor kinderen van tot en met zeventien jaar die tot een huishouden met een inkomen tot 130 procent van het sociaal minimum behoren.