De kap van 74 bomen aan de Rijtuigweg in Bergen op Zoom heeft vertraging opgelopen. Dit omdat het plan niet goed werd toegelicht bij de welstandscommissie. Verantwoordelijk wethouder Patrick van der Velden laat weten dat de bomen over vier weken wel echt naar de grond gaan.

Tijdens de storm aan het begin van dit jaar vielen meerdere kastanjebomen aan de Rijtuigweg om. Om de veiligheid te kunnen waarborgen werden na die storm met spoed enkele slechte bomen gekapt.

Sindsdien heeft er een uitgebreid onderzoek plaatsvonden naar de kwaliteit en toekomstbestendigheid van de rest van de bomen. Daaruit trok de gemeente de conclusie dat het nodig is om nogmaals 74 kastanjes te kappen.

"Daarover zijn alle omwonenden goed geïnformeerd. En begin komend jaar gaan we samen met die omwonenden per stukje straat kijken waar en wat voor nieuwe bomen en groen er terug moeten komen."

'Ambtelijke miscommunicatie'

Eigenlijk had de kap vandaag al moeten starten. Maar door een ambtelijke miscommunicatie kon de gemeente het plan niet goed toelichten aan de welstandscommissie, die daardoor de kap verbood.

"Terecht, natuurlijk. Maar over twee weken presenteren we het plan wél goed, en dan kan de kap in principe over vier weken gewoon doorgaan", aldus wethouder Van der Velden.

De Vereniging Binnenstad is niet te spreken over het plan. Zij vinden het onnodig om 74 kastanjes te kappen, en zien liever dat enkel de allerslechtste bomen verdwijnen.