De gemeente Moerdijk krijgt toch geen apart geboortebos. De aanleg van een dergelijk bos zou volgens het college van burgemeester en wethouders te veel geld kosten.

De gemeenteraad gaf het college vorig jaar de opdracht een plek aan te wijzen waar het bos kon worden gerealiseerd. In een dergelijk bos kunnen bewoners uit de gemeente een boom planten ter gelegenheid van een geboorte, een huwelijk of bij een overlijden.

Jaarlijks worden er in Moerdijk ongeveer driehonderd kinderen geboren, overlijden er een zelfde aantal mensen en stappen 600 mensen in het huwelijksbootje. De gemeente gaat ervan uit dat bij ongeveer de helft van deze gelegenheden een boom wordt geplant. Dat betekent dat er jaarlijks 450 bomen bijkomen.

De kosten voor een dergelijk bos blijken behoorlijk op te lopen. Voor zo'n natuurgebied is ongeveer 15 hectare grond nodig. Dat kost ongeveer 1,2 miljoen euro. Daarnaast komt er 700.000 euro bij voor onder meer voorbereidingswerk en de aanleg van paden, waterpartijen en parkeervoorzieningen.

Gemeente gaat naar alternatieven kijken

"Dit is in deze vorm geen reële vorm", concludeert het college, "grondverwerving, aanleg en aanplant loopt dan al gauw in de miljoenen."

Daarom kiest het gemeentebestuur ervoor om te kijken naar alternatieve vormen voor het geboortebos, waarbij mogelijk kan worden aangesloten bij bestaand groen.

Kleine bossen ter grootte van tennisveld

Daarnaast bekijkt de gemeente de mogelijkheid om kleine bossen aan te leggen ter grootte van een tennisveld. De gemeente gaf eerder aan vier van deze natuurgebiedjes te willen realiseren. Het gaat om locaties van minimaal 250 aangesloten vierkante meter.

De bossen dienen op loopafstand van scholen en kinderopvanglocaties te liggen. Hierbij wordt samengewerkt met natuurorganisatie IVN. De aanleg van deze vier minibossen kost minimaal 40.000 euro.

Meer duidelijkheid in 2019

Het structurele onderhoud vraagt een jaarlijkse bijdrage van 11.000 euro. Het college gaat nu bekijken wat de mogelijkheden zijn om de minibossen in te passen.

In de eerste helft van 2019 verwacht het college meer duidelijkheid te kunnen geven. Voor de minibossen wil het gemeentebestuur samenwerken met IVN.