De Sint Catharinakapel zal verschijnen op de monumentenzegel van 2018. Deze verschijning is een initiatief van de Bergse postzegelvereniging Onderling Contact. Op maandag 12 november vindt tijdens de maandelijks ruilavond in het buurthuis de Kastanje de officiële presentatie plaats. 

De monumentenzegel is een geldige frankeerzegel, waarvan 10 stuks op één postzegelvelletje. Namens het bestuur van de zusters Franciscanessen, eigenaar van de Sint Catharinakapel, zal de heer Frans van den Berg het eerste postzegelvelletje in ontvangst nemen.

De Sint Catharinakapel maakt deel uit van het voormalige woonzorgcentrum St. Catharina (´t Katrientje), waarvan de bewoners in 2014 moesten verhuizen. Het pand zou een nieuwe bestemming krijgen, maar de kapel zou als een vrij en zelfstandig gebouw blijven bestaan.

Na sluiting van ´t Katrientje bleef de kapel in gebruik voor eucharistieviering en beschikbaar voor eventuele bijzondere evenementen. De zusters Franciscanessen zijn in 2014 vertrokken.