Waterschap Brabantse Delta is gestopt met het afpompen van het vervuilde water rond het gemaal Heerjansland bij Stampersgat. Uit onderzoeken is gebleken dat het vervuilde water onder de vervuilingsnorm zit en daarom is extra afvoer onnodig geworden.

Naast het feit dat het meest vervuilde water inmiddels is afgepompt, heeft de neerslag van afgelopen weekend ervoor gezorgd dat er meer zuurstof in het water terecht is gekomen.

Op 8 oktober ontving het waterschap een melding van zwart stinkend water rond het gemaal. De dagen daarna zijn door het waterschap verschillende veldinventarisaties uitgevoerd om de omvang van de verontreiniging in beeld te krijgen. Het bleek om 25.000 kubieke meter verontreinigd water te gaan.

Ondanks dat de kwaliteit van het water nu onder de vervuilingsnorm zit, heeft het waterschap besloten om toch één beluchter te plaatsen bij het gemaal. Hiermee wordt er extra zuurstof in het water gepompt en dit bevordert de kwaliteit van het water voordat het via het gemaal naar de Dintel wordt gepompt.

Het onderzoek naar de oorzaak is nog steeds in volle gang en het waterschap houdt de situatie nauwgezet in de gaten.