De leden van de gemeenteraad van Etten-Leur gaan maandagavond met elkaar in debat over de nieuwbouw van Nieuwe Nobelaer. Begin deze maand maakte wethouder Kees van Aert bekend dat de kosten voor het te bouwen complex fors duurder uit gaan vallen.

Om wat voor bedrag het gaat wilde de wethouder niet zeggen, maar wel dat sprake is van een substantieel bedrag. Reden voor het duurder uitvallen van de nieuwbouw is de oplevende economie.

Toen de gemeenteraad in 2014 besloot tot nieuwbouw van het cultuurcentrum was er sprake van een economie die minder floreerde en golden er andere financiële kaders.

Mocht de gemeenteraad instemmen met het nieuwe voorstel, dan is vermoedelijk nog een half jaar nodig om de procedure af te ronden.

Ten tijde van het raadsbesluit in 2014 werd nog uitgegaan van opening van het nieuwe gebouw op 1 juli 2018. De planning is nu dat dit pas medio 2021 zal zijn.