Sinds maandag wordt er in opdracht van Enexis gewerkt aan de aanleg en reconstructie van de ondergrondse kabels voor de openbare verlichting langs de fietspaden aan de Abdijlaan in Huijbergen en Huijbergseweg in Hoogerheide.

De werklocaties zijn in de Huijbergseweg en Groene Papegaai in Hoogerheide en de Abdijlaan, Westerstraat en Eiland in Huijbergen. Dit kan betekenen dat er door de Firma Hak, die de klus uitvoert voor Enexis, tijdelijk straatstenen of beplanting weggehaald wordt en dat er gegraven wordt. Dit is nodig om werkzaamheden aan de kabels te kunnen verrichten.

Rondom 17 december 2018 wil de aannemer klaar zijn met deze werkzaamheden, als de weersomstandigheden dit toelaten.

Panden mogelijk moeilijker bereikbaar

Het kan zijn dat de panden soms moeilijk bereikbaar zijn. Het bedrijf maakte de sleuven 's avonds zoveel mogelijk dicht, vanwege de veiligheid. Zo beperken zij ook de overlast. Helaas is dit niet altijd mogelijk.

Voor fietsers worden er indien nodig verkeersmaatregelen getroffen.