De Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (VRMWB) organiseert in de week van maandag 29 oktober tot en met vrijdag 2 november een grootschalige systeemoefening in een nog niet nader te noemen gemeente in de regio West-Brabant. 

\Tijdens deze oefening wordt een fictieve, maar realistische ramp 'nagespeeld'. Het is een oefening 'op papier', waarbij de Inspectie van Veiligheid en Justitie toetst of de veiligheidsregio voldoet aan de wettelijke eisen van de rampenbestrijding.

Over het scenario van de oefening wordt in de aanloop niets bekendgemaakt. "Dit mag namelijk bij de deelnemers vooraf niet bekend zijn", aldus Marjo Peters van de VRMWB.

Ook over de locatie, de exacte datum en het tijdstip kan op voorhand niets gemeld worden, omdat de alarmering en de opkomst van de hulpdiensten ook getest worden.

Focus ligt op samenwerking

De belangrijkste oefendoelen zijn de samenwerking tussen de verschillende teams, informatiemanagement (de juiste informatie in de juiste vorm op het juiste moment) en crisiscommunicatie.

"Het gaat dus niet over of bijvoorbeeld een tankautospuit verkeerd staat opgesteld, maar echt over de overlegstructuur tussen de verschillende groepen. Doet iedereen wat hij of zij moet doen op dat moment", verduidelijkt Peters.

Een onafhankelijk bureau verzorgt de waarneming en stelt een evaluatierapport op. De leerpunten uit deze evaluatie vormen de input voor de doorontwikkeling van de rampenbestrijding.