De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) ziet geen noodzaak om onderzoek te doen naar de aanleiding van de publicatie van een zwartboek over Jeugdbescherming Brabant.

De stichting Herken Ouderverstoting publiceerde het zwartboek over Jeugdbescherming Brabant in september. Volgens de conclusies communiceert Jeugdbescherming Brabant slecht met cliënten, werken er ongeschikte mensen en worden regels en uitspraken niet nageleefd.

Achttien Brabantse gemeenten en Jeugdbescherming Brabant hadden de inspectie gevraagd een onafhankelijk onderzoek uit te voeren. 

Op dit moment loopt er al een onderzoek naar de casus van de schrijver van het zwartboek door de Nationale Ombudsman. De IGJ wil hier eerst de resultaten van afwachten.

De gemeenten respecteren het besluit van de inspectie om geen verder onderzoek te doen, maar blijven wel in gesprek met Jeugdbescherming Brabant.