Het parochiebestuur van Roosendaal heeft het voornemen om de St-Josephkerk als de enige rooms-katholieke kerk in de stad aan te wijzen. Dat bleek woensdagavond uit een bijeenkomst van zo'n 170 parochianen van de Sint Norbertusparochie in de Moeder Godskerk.

De parochianen krijgen op een hooravond op 15 november en een spreekuur op 18 november de gelegenheid om te reageren of te reflecteren.

Nadrukkelijk werd aangegeven dat de andere kerken pas gesloten zouden worden nadat de herinrichtingsactiviteiten in de St. Josephkerk zijn afgerond. Het parochiebestuur denkt tegen de zomervakantie van 2019 tot definitieve sluiting van de andere kerken over te gaan.