De gemeenteraad van Roosendaal heeft donderdagavond een voorbereidingsbesluit genomen om de geplande bouw van een mineralenfabriek die afvalverwerker SUEZ mogelijk op eigen terrein wil realiseren tegen te houden of te vertragen. 

Het besluit komt nadat de afvalverwerker donderdag aankondigde een alternatief plan te hebben voor de geplande bouw van een biomineralenfabriek. Het bedrijf kreeg oktober vorig jaar een vergunning om een biomineralenfabriek te bouwen aan de overzijde van de locatie Potendreef 2, maar werd door een werkgroep en omwonenden aangevochten. Die kwestie ligt nu ter behandeling bij de Raad van State.

Het bedrijf wil de fabriek nu realiseren op eigen terrein bij afvalenergiecentrale ReEnergy, maar de gemeente heeft nu dus een voorbereidingsbesluit genomen om het bestemmingsplan daar te wijzigen. Daarnaast heeft het gemeentebestuur meteen een verbod opgelegd om de gronden van SUEZ te gebruiken voor een mestverwerkingsbedrijf. 

Het besluit van de gemeente betekent niet meteen dat er geen biomineralenfabriek komt. De bevoegdheid van de vergunningsaanvraag ligt namelijk bij de provincie.