De Gemeente Rucphen koopt van de Gemeente Zundert drie percelen aan de Hoekvensedreef.  Dat heeft het Rucpense college besloten.

Door aankoop en inrichting wordt het landschap versterkt en de biodiversiteit vergroot.

De Gemeente Rucphen wil op deze manier bijdragen bij aan de instandhouding en realisatie van een natuurlijke verbinding tussen de Rucphense Bossen en de Oude Buisse Heide.

Voor de inrichting van het perceel bundelt de Gemeente Rucphen haar krachten met de NatuurWerkgroep Rucphen.