Waterschap Brabantse Delta wil een aantal sluizen met permanente pompen plaatsen in de Laaksche Vaart en de Leursche Haven in Etten-Leur om overstromingen tegen te gaan. Daarvoor moeten een aantal waterkeringen worden verlegd. 

Momenteel stuwt rivier de Mark bij hoogwater het water de Leursche Haven, de Laaksche Vaart en de Kibbelvaart in. Daardoor stijgt het water en kunnen de vaarten hun water niet meer afvoeren. Daardoor ontstaat er wateroverlast in het achterland rondom Etten-Leur. 

Ook voldoen een aantal bestaande waterkeringen in het gebied niet meer aan de veiligheidsnormen. Daarom zijn ze afgekeurd.

Nieuwe pompen, sluizen en waterkeringen

De nieuwe pompen en sluizen en de verplaatste waterkeringen moeten het hoge water vanaf de Mark weghouden.

De waterkering vanaf de Laaksche Vaart tot aan de Hoop 5 in de gemeente Halderberge wordt verlegd en komt nabij de Mark. De kering ten westen van de monding van de Leursche Haven wordt verlegd en in een vloeiende lijn aangesloten op de bestaande stroming. Daarnaast gaat de kering ten oosten ook op de schop.

Versterking wegen en dijken

De onverharde Opperweg en Veerweg worden verhard, zodat de gemalen goed bereikbaar worden. Het waterschap versterkt ook de dijken.

Voor deze maatregelen moet de gemeenteraad een verklaring van "geen bedenkingen" afgeven. Alle kosten voor de werkzaamheden komen voor rekening van Brabantse Delta.