De eigenaar van hotel Port of Moerdijk aan de Sebastiaansweg in Moerdijk wil van zijn locatie een werknemershotel maken. Maximaal 146 werknemers uit het buitenland die in de regio werken, kunnen daar voor maximaal een jaar wonen.

De gemeente Moerdijk stelt voorwaarden aan de plannen, maar staat in principe positief tegenover het initiatief.

Hotel Port of Moerdijk telt nu 63 kamers. De eigenaar wil de bestaande kamers zo inrichten dat per kamer twee of drie mensen kunnen wonen. In totaal gaat het dan om maximaal 146 werknemers, die zes maanden tot maximaal een jaar in het hotel kunnen verblijven

In de gemeente Moerdijk is grote behoefte aan woonruimte voor werknemers uit het buitenland. Volgens wethouder Désirée Brummans wonen zij nu vaak op campings, maar dat past niet in het gemeentelijk beleid. "We willen deze mensen op een goede en humane manier huisvesten. Zo'n hotel op korte afstand van het werk, waar mensen kunnen wonen en hun vrije tijd kunnen besteden, voorziet in een belangrijke behoefte. Bijkomend voordeel is dat de reguliere woningen in de gemeente beschikbaar blijven voor eigen inwoners."

Met werknemershotel komt Moerdijk afspraken na

Met de komst van een werknemershotel komt Moerdijk bovendien haar regionale afspraken na. Onder de vlag van de Regio West-Brabant (RWB) is namelijk afgesproken dat de gemeenten en betrokken partijen tussen 2013 en 2020 gezamenlijk zorgen voor fatsoenlijke huisvesting voor buitenlandse werknemers die in de regio hun geld verdienen.

Dat hield voor de gemeente Moerdijk onder meer in dat voor 420 personen nieuwe huisvesting moest komen. Als Port of Moerdijk een werknemershotel wordt voor maximaal 146 mensen, is aan die afspraak voldaan.

Op dinsdag 9 oktober houdt de eigenaar van hotel Port of Moerdijk vanaf 19.00 uur voor alle geïnteresseerden een informatiebijeenkomst over de plannen.